• cryptoAI
 • Registered Open Source Intelligence Expert- A®

  Registered Open Source Intelligence Expert- A®

  Registered Open Source Intelligence Expert- A®

  Erkenning en diplomering

  De International Anti Crime Academy heeft in 2017 IOSI101:OSINT Module 1, IOSI102:OSINT Module 2, IOSI103:OSINT Module 3 en IOSI104: OSINT Module 4 van de opleiding Registered Open Source Intelligence Expert- A® ter beoordeling voorgelegd aan het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie fungeert als het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onder andere de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Alleen opleidingen die aan strenge kwaliteitscriteria voldoen, komen in aanmerking voor het predicaat ‘registeropleiding’ en worden tevens opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

  Een vereiste voor registratie bij de SPHBO is dat de aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding Registered Open Source Intelligence Expert- A®, aan de verwachtingen van een registeropleiding voldoet op het gebied van niveau, diepgang, actualiteit en relevantie voor de arbeidsmarkt, zoals beoordeeld door de deskundige Adviescommissie verbonden aan het instituut. Bij de beoordeling van een registeropleiding worden diverse elementen zoals inhoud, duur, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten, en dergelijke, door deze Adviescommissie beoordeeld en bewaakt.

  De bovengenoemde procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy gerechtigd is om een geregistreerd en erkend Post-HBO diploma uit te reiken voor de opleiding:

  Registered Open Source Intelligence Expert- A®

  Voor het waarborgen van de kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding heeft de International Anti Crime Academy tevens een externe Adviescommissie OSINT samengesteld, bestaande uit leden die actief zijn in de sectoren Opsporing (semioverheid), Inlichtingen (overheid), en Civiel onderzoek, toezicht en opsporing (niet-overheid).

  De Adviescommissie houdt toezicht en geeft advies met betrekking tot de aansluiting van de opleiding Registered Open Source Intelligence Expert® op de praktijk in de genoemde sectoren op de arbeidsmarkt.

  Na het behalen van het diploma profiteert u van de volgende voordelen:

  1. U ontvangt het erkende Post-HBO diploma Registered Open Source Intelligence Expert- A®

  2. U wordt opgenomen in het Abituriëntenregister, waardoor (toekomstige) werkgevers uw diploma kunnen verifiëren

  3. Met dit diploma kunt u mogelijk vrijstellingen verkrijgen voor andere opleidingen

  4. Het register biedt u de mogelijkheid om een vervangend diploma aan te vragen als u het originele diploma verliest

  Onze OSINT-opleidingen en diploma’s genieten brede erkenning en zijn hoog aangeschreven bij verschillende overheidsdiensten, alsook bij een wijd spectrum aan internationale organisaties buiten de overheid. Of u nu al werkzaam bent bij een dergelijke organisatie of juist een functie bij een van deze werkgevers nastreeft, onze OSINT-opleidingen vormen een waardevolle toevoeging aan uw cv.