• cryptoAI
 • Verhoor-, Interviewtechniek en Body Language®

  Verhoor-, Interviewtechniek en Body Language® (VIB)

  Verhoor-, Interviewtechniek en Body Language®

  Erkenning en diplomering

  De International Anti Crime Academy heeft in 2021 de opleiding ‘Verhoor-, Interviewtechniek & Body Language (VIB)’  ter beoordeling voorgelegd aan het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie fungeert als het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onder andere de Stichting Permanente Educatie Nederland (SPEN). Alleen opleidingen die aan strenge kwaliteitscriteria voldoen, komen in aanmerking voor het predicaat ‘registeropleiding’ en worden tevens opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

  Een vereiste voor registratie bij de SPEN is dat de aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding Verhoor-, Interviewtechniek & Body Language®, aan de verwachtingen van een registeropleiding voldoet op het gebied van niveau, diepgang, actualiteit en relevantie voor de arbeidsmarkt, zoals beoordeeld door de deskundige Adviescommissie verbonden aan het instituut. Bij de beoordeling van een registeropleiding worden diverse elementen zoals inhoud, duur, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten, en dergelijke, door deze Adviescommissie beoordeeld en bewaakt.

  De bovengenoemde procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy gerechtigd is om een geregistreerd en erkend diploma uit te reiken voor de opleiding:

  Verhoor-, Interviewtechniek & Body Language®

  Om de kwaliteit en de relevantie van deze opleiding voor de arbeidsmarkt te waarborgen, heeft de International Anti Crime Academy bovendien een externe Adviescommissie HUMINT samengesteld, bestaande uit leden die actief zijn in de sectoren Opsporing (semioverheid), Inlichtingen (overheid), en Civiel onderzoek, toezicht en opsporing (niet-overheid).

  De Adviescommissie houdt toezicht en geeft advies met betrekking tot de aansluiting van de opleiding Verhoor-, Interviewtechniek & Body Language® op de praktijk in de genoemde sectoren op de arbeidsmarkt.

  Na het behalen van het diploma profiteert u van de volgende voordelen:

  1. U ontvangt het erkende diploma Verhoor-, Interviewtechniek & Body Language®

  2. U wordt opgenomen in het Abituriëntenregister, waardoor (toekomstige) werkgevers uw diploma kunnen verifiëren

  3. U verdient PE-punten (Permanente Educatie) door het voltooien van deze opleiding

  4. Met dit diploma kunt u mogelijk vrijstellingen verkrijgen voor andere opleidingen

  5. Het register biedt u de mogelijkheid om een vervangend diploma aan te vragen als u het originele diploma verliest

  Onze opleidingen en diploma’s genieten brede erkenning en zijn hoog aangeschreven bij verschillende overheidsdiensten, alsook bij een wijd spectrum aan internationale organisaties buiten de overheid. Of u nu al werkzaam bent bij een dergelijke organisatie of juist een functie bij een van deze werkgevers nastreeft, onze opleidingen vormen een waardevolle toevoeging aan uw cv.

  PE-punten en Credits

  NIVRE

  De opleiding heeft geleid tot de toekenning van 6 PE-punten aan register-experts door NIVRE.