• cryptoAI
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

  Wat houdt de titel BOA of buitengewoon opsporingsambtenaar in?

  Een buitengewoon opsporingsambtenaar, afgekort als BOA, is een beëdigd ambtenaar die is voorzien van specifieke opsporingsbevoegdheden. Deze opsporingsbevoegdheden zijn bedoeld voor het handhaven van een specifiek deel van de rechtsorde. Enkele voorbeelden van buitengewone opsporingsambtenaren zijn handhavers, leerplichtambtenaren, jachtopzieners, milieuambtenaren, conducteurs, medewerkers vreemdelingendienst of sociaal rechercheurs. In de huidige samenleving krijgt de rol van BOA’s steeds meer betekenis, waardoor het beroep ook wel als ‘het beroep van de toekomst’ wordt omschreven.

  Wat zijn de taken en bevoegdheden van een BOA?

  In Nederland zijn er ongeveer 30.000 BOA’s actief, verdeeld over circa 1.100 verschillende instanties. Een deel van de BOA’s moet in staat zijn om geweld te hanteren in hun functie. Deze BOA’s beschikken daarom over bepaalde politiebevoegdheden, zoals de bevoegdheid tot fouilleren of het gebruik van geweldsmiddelen zoals een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Het is steeds gebruikelijker dat BOA’s handboeien bij zich dragen. Het worden van een BOA vereist niet alleen het succesvol afronden van een BOA basisopleiding, maar voor sommige functies zijn ook aanvullende trainingen noodzakelijk. Onze docenten geven u tijdens een persoonlijk gesprek graag meer informatie hierover.

  Onze onderwijsbenadering

  Deze erkende BOA opleiding omvat de zogenaamde verplichte vakken, zoals Rechtskennis en Gespreks-, en Benaderingstechnieken. Wij zijn echter van mening dat er tegelijkertijd ook aandacht moet zijn voor onderwerpen als agressiebeheersing en benaderingstechniek. Deze aspecten zijn dan ook opgenomen in ons intensieve opleidingsprogramma waardoor theorie en praktijk elkaar gedurende de BOA opleiding perfect aanvullen. De opleiding wordt verzorgd door een zeer ervaren docent, die u uitstekend kan voorbereiden op het examen.

  Duur van de opleiding

  Gedurende 8 lesdagen volgt u op ons trainingscentrum te Gilze-Rijen de klassikale BOA basisopleiding. Tussen de klassikale lessen door ontvangt u diverse thuisstudie-opdrachten die u voorbereiden op de examens: Rechtskennis en Gespreks- en Benaderingstechnieken.

  Het opmaken van de combibon en het praktijkonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken maken deel uit van de BOA opleiding en hoeven dus niet apart gevolgd te worden.

  Overzicht onderdelen BOA opleiding:

  Onderdeel 1: De functie van buitengewoon opsporingsambtenaar

  Onderdeel 2: Samenwerking met de politie

  Onderdeel 3: Staatsinrichting

  Onderdeel 4: Wetboek van Strafrecht

  Onderdeel 5: Wetboek van Strafvordering

  Onderdeel 6: Overige relevante wetten

  Onderdeel 7: Observeren en signaleren

  Onderdeel 8: Het bekeuringsgesprek

  Onderdeel 9: De combi-bon

  Tijdens de aanvangsles krijgt u alle vereiste lesmaterialen overhandigd, waaronder een bonnenboek. Bovendien voorziet uw docent u van thuisstudie-opdrachten. Deze opdrachten kunt u op eigen gelegenheid uitvoeren en digitaal terugsturen. Uw persoonlijke docent corrigeert uw huiswerk en voorziet u van feedback en aanbevelingen. Deze unieke mix van klassikale lessen en een (beperkte) thuisstudie blijkt in de praktijk uitermate effectief, waardoor het merendeel van onze studenten in één poging slaagt voor het landelijk examen.

  Het examen

  Het examen is opgedeeld in twee delen:

  Het theoretische onderdeel, Rechtskennis, omvat een examen dat bestaat uit 50 meerkeuzevragen, en wordt beheerd door Cito. Dit beslaat onderdeel 1 t/m 6 zoals eerder besproken.

  Het praktische onderdeel, Gespreks- en Benaderingstechnieken, wordt georganiseerd door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving. Dit beslaat onderdeel 7 t/m 9 zoals eerder vermeld.

  Na het succesvol afronden van het examen ontvangt men het door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkende certificaat Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Na de beëdiging als BOA is dit certificaat nog 5 jaar geldig.

  Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?

  Deze opleiding is ontwikkeld voor personen die als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) willen werken om bij te dragen aan de openbare orde en veiligheid. Het is geschikt voor zowel individuen die een carrière in handhaving ambiëren als voor huidige medewerkers van gemeenten, openbaar vervoersbedrijven of milieuorganisaties die hun officiële BOA-certificering willen behalen. Met geen specifieke vooropleidingseisen en een vereiste van goede beheersing van de Nederlandse taal, biedt deze opleiding een toegankelijke route naar een betekenisvolle carrière in de publieke sector.

  Lesvormen: open, besloten of maatwerk
  Hoewel deze opleiding overwegend klassikaal wordt aangeboden, begrijpen wij dat u mogelijk in een besloten setting vragen wilt stellen vanwege de aard van uw werkzaamheden. Bij een minimum van twaalf deelnemers kunnen wij een besloten opleiding op onze locatie verzorgen. Daarnaast bieden we volledig op maat gemaakte opleidingen aan, gebaseerd op (delen van) deze opleiding. We verstrekken graag een voorstel op maat.

  Al onze instructeurs zijn gescreend en hebben geheimhoudingsovereenkomsten afgesloten met diverse overheidsdiensten. Een specifieke geheimhoudingsovereenkomst voor uw organisatie of dienst is tevens mogelijk.

  Certificering & Erkenning
  Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). 

  Na het succesvol afronden van de landelijke examens bij Cito en ExTH, behaalt u het erkende diploma:

  Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Onze opleidingen en diploma’s genieten brede erkenning en zijn hoog aangeschreven bij verschillende overheidsdiensten, alsook bij een wijd spectrum aan internationale organisaties buiten de overheid. Of u nu al werkzaam bent bij een dergelijke organisatie of juist een functie bij een van deze werkgevers nastreeft, onze opleidingen vormen een waardevolle toevoeging aan uw cv.

  Opvolgende modules

  Als aanvullende opleiding kunt u kiezen voor een van de praktische opleidingen:

  Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker (Post-MBO)

  Verhoor-, interviewtechniek & body language

  Observatietechniek

  Digitaal rechercheren

  Hypothesevorming en scenariodenken

  UWVInternational Anti Crime Academy is een scholingspartner van het UWV.

  Aantal lesdagen

  Minimale vooropleiding

  Kosten opleiding

  Start opleiding