• cryptoAI
 • Omscholings- en opleidingstrajecten

  Omscholing

  Omscholings- en opleidingstrajecten

  Bent u momenteel (nog) werkzaam maar overweegt u om wellicht te gaan werken in de sector van (digitale) opsporing, openbare orde, internationale veiligheid of tactisch onderzoek? In dat geval stellen wij graag in overleg met u een persoonlijk opleidingsplan op. We doen dit momenteel al voor medewerkers van onder andere:

  List Icon

  De Koninklijke Landmacht

  List Icon

  De Koninklijke Marechaussee

  List Icon

  Politie & Justitiële Instellingen

  List Icon

  De Nederlandse Offshore-sector

  List Icon

  Internationale overheidsdiensten

  List Icon

  Financiële organisaties

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u overweegt om een omscholing of bijscholing te volgen. Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn:

  List Icon

  Uw huidige functie wordt beëindigd omdat u een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

  List Icon

  Uw huidige functie wordt opgeheven.

  List Icon

  U wilt extra kennis opdoen voor een toekomstige functie binnen uw huidige organisatie.

  List Icon

  Uw huidige functie blijkt toch niet datgene te zijn wat u uw hele leven wilt blijven doen.

  List Icon

  Uw huidige (of toekomstige) functie vraagt om aanvullende of gespecialiseerde kennis.

  Het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan is natuurlijk geheel vrijblijvend en bestaat uit de volgende stappen:

  Fase 1

  Eerst bekijken we samen naar de reden voor uw bij- of omscholing. Als bijvoorbeeld uw huidige functie zal verdwijnen, moeten we kijken naar uw persoonlijke interesses en uw huidige inkomen. Bent u op zoek naar extra kennis voor een mogelijke functiewisseling binnen uw organisatie, dan bekijken we samen welke kennis vereist is voor die functie.

  Fase 2

  Nadat we de reden voor uw bij- of omscholing duidelijk hebben, bekijken we samen de verschillende mogelijkheden die we u kunnen bieden. U moet daarvoor natuurlijk wel een goed beeld hebben van de verschillende vakgebieden. Wij informeren u uitgebreid over de hele sector en voorzien u van gedetailleerde informatie over de deelgebieden: opsporing, security, onderzoek of openbare orde.

  Fase 3

  Als u een keuze heeft gemaakt voor een bepaald vakgebied, informeren wij u verder over de laatste ontwikkelingen op dat gebied. We gaan ervan uit dat u wel een opleiding of training wilt volgen waar voldoende vraag naar is.

  Fase 4

  Nadat we u alle gewenste informatie hebben gegeven, stellen we samen uw persoonlijke opleidingsplan op. Dit plan bevat alle informatie die u ter goedkeuring moet aanleveren bij uw loopbaanbegeleider of werkgever. Uw loopbaanbegeleider of werkgever kan natuurlijk altijd direct contact opnemen met onze trainingscoördinator.

  De totale doorlooptijd voor het samenstellen van een persoonlijk opleidingsplan is in vrijwel alle gevallen 4 werkdagen.

  Basisdiploma of specifieke bijscholing?

  Voor vrijwel alle beroepen in de Nederlandse opsporingssector is een basisdiploma vereist. Zo moet een particulier onderzoeker het erkende ECABO diploma Particulier Onderzoeker hebben en dient een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in het bezit te zijn van het Basisdiploma BOA. Uiteraard biedt onze Academy alle essentiële basisopleidingen in de sector aan. We bepalen eerst samen met u welke basisdiploma’s benodigd zijn, afhankelijk van uw interesse en het door u gekozen vakgebied. Daarna onderzoeken we welke extra opleidingen en trainingen u mogelijk nodig heeft.

  Hieronder ziet u enkele voorbeelden van onze succesvolle persoonlijke opleidingsplannen:

  Voorbeeld 1

  Indien u bijvoorbeeld Particulier Digitaal Rechercheur wilt worden, dient u niet alleen te beschikken over het basisdiploma Particulier Onderzoeker, maar uiteraard ook over een vakgerichte training op het gebied van het plegen van digitaal onderzoek. Wilt u echter werken als digitaal rechercheur binnen de (semi)overheid, dan dient u in vrijwel alle gevallen ook te beschikken over het erkende basisdiploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Samen met u bepalen wij welke opleidingen of trainingen voor u geschikt zijn.

  Voorbeeld 2

  Een persoonsbeveiliger in Nederland dient te beschikken over het diploma Beveiliger Niveau 2 aangevuld met het certificaat Persoonsbeveiliging. Wilt u echter beveiligingswerkzaamheden verrichten op een zeeschip of in een zogenaamd hoogrisicogebied, dan dient u te beschikken over aanvullende internationale diploma’s en documenten. Samen met u bepalen wij welke opleidingen of trainingen in dat geval noodzakelijk zijn.

  Voorbeeld 3

  U ambieert een functie binnen een privaat observatieteam of als forensisch financieel onderzoeker. In die gevallen dient het basisdiploma Particulier Onderzoeker aangevuld te worden met zeer specifieke trainingen. Uiteraard verzorgen wij dergelijke trainingen voor u. Indien u deze werkzaamheden zou willen verrichten als buitengewoon opsporingsambtenaar dan dient het basisdiploma BOA aangevuld te worden met specifieke opleidingen op een hoger niveau.

  MBO of HBO trajecten

  We bieden opleidingstrajecten aan op zowel mbo- als hbo-niveau, afhankelijk van het door u gekozen vakgebied.

  Een opleidingstraject binnen uw budget

  Vaak zal uw werkgever een deel van de opleidingskosten dekken. In bepaalde situaties, zoals bij het Ministerie van Defensie, is er een specifiek budget gereserveerd dat u in de loop der jaren heeft opgebouwd. Als uw functie komt te vervallen, wordt er meestal budget vrijgemaakt voor bijscholing of omscholing. In elk geval, ongeacht uw budget, stellen we samen met u een persoonlijk opleidingsplan op en onderzoeken we in welk vakgebied de meeste kansen voor u liggen.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over onze complete opleidingstrajecten of opleidingsplannen? Maakt u gerust en geheel vrijblijvend een afspraak met onze training coördinator:

  +31 (0)161 712 002