• cryptoAI
 • Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

  Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

  Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

  Erkenning en diplomering

  De International Anti Crime Academy heeft in 2021 Module 1Module 2 , Module 3 en Module 4 van de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker® ter beoordeling voorgelegd aan het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CPION). Deze organisatie fungeert als het officiële aanspreekpunt voor onderwijsinstellingen die hun postinitiële opleidingen willen laten registreren als erkende registeropleiding. Het CPION is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van onder andere de Stichting Post Middelbaar Beroeps Onderwijs Nederland (SPMBO). Alleen opleidingen die aan strenge kwaliteitscriteria voldoen, komen in aanmerking voor het predicaat ‘registeropleiding’ en worden tevens opgenomen in de Nederlandse Opleidingen Databank.

  Een vereiste voor registratie bij de SPMBO is dat de aangeboden lesstof, in dit geval de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®, aan de verwachtingen van een registeropleiding voldoet op het gebied van niveau, diepgang, actualiteit en relevantie voor de arbeidsmarkt, zoals beoordeeld door de deskundige Adviescommissie verbonden aan het instituut. Bij de beoordeling van een registeropleiding worden diverse elementen zoals inhoud, duur, aantal lesuren, studiebelasting, praktijkopdrachten, examenopdrachten, en dergelijke, door deze Adviescommissie beoordeeld en bewaakt.

  De bovengenoemde procedure heeft ertoe geleid dat de International Anti Crime Academy gerechtigd is om een geregistreerd en erkend Post-MBO diploma uit te reiken voor de opleiding:

  Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

  Voor het waarborgen van de kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie van deze opleiding heeft de International Anti Crime Academy tevens een externe Adviescommissie samengesteld, bestaande uit leden die actief zijn in de sectoren Opsporing (semioverheid), Inlichtingen (overheid), en Civiel onderzoek, toezicht en opsporing (niet-overheid).

  De Adviescommissie houdt toezicht en geeft advies met betrekking tot de aansluiting van de opleiding Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker® op de praktijk in de genoemde sectoren op de arbeidsmarkt.

  Na het behalen van het diploma profiteert u van de volgende voordelen:

  1. U ontvangt het erkende Post-MBO diploma Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker®

  2. U wordt opgenomen in het Abituriëntenregister, waardoor (toekomstige) werkgevers uw diploma kunnen verifiëren

  3. U verdient PE-punten (Permanente Educatie) of Credits door het voltooien van deze opleiding

  4. Met dit diploma kunt u mogelijk vrijstellingen verkrijgen voor andere opleidingen

  5. Het register biedt u de mogelijkheid om een vervangend diploma aan te vragen als u het originele diploma verliest

  Onze opleidingen en diploma’s genieten brede erkenning en zijn hoog aangeschreven bij verschillende overheidsdiensten, alsook bij een wijd spectrum aan internationale organisaties buiten de overheid. Of u nu al werkzaam bent bij een dergelijke organisatie of juist een functie bij een van deze werkgevers nastreeft, onze opleidingen vormen een waardevolle toevoeging aan uw cv.