• cryptoAI
 • Hypothesevorming en Scenariodenken

  Hypothesevorming en Scenariodenken

  Hypothesevorming en Scenariodenken

  In de complexe wereld van onderzoek zijn scenariodenken en hypothesevorming onmisbare strategische methodieken. Mits correct toegepast, bieden ze een solide basis om nieuwe leads en inzichten te genereren die cruciaal kunnen zijn voor het ontrafelen van complexe vraagstukken. Onze intensieve driedaagse opleiding is zorgvuldig samengesteld om u hierin te begeleiden. Een bijzondere aanvulling in onze opleiding is de focus op het anticiperen van crimineel gedrag, een cruciale vaardigheid die u in staat stelt om proactief te handelen in een onderzoekssituatie.

  Wij helpen u om deze aannames en vooroordelen te herkennen en te toetsen, waardoor u openstaat voor alternatieve scenario’s die kunnen leiden tot doorbraken in uw onderzoek. Hierbij introduceren wij de SceneSee Methodiek en ScenarioRadar Analyse (SS/SR), onze zelf ontwikkelde methodieken, die u helpen bij het systematisch ontleden van scenariocomponenten en het opstellen van een gedetailleerder stroomschema voor scenariodenken.

  Een belangrijke focus tijdens de opleiding ligt op het kritisch evalueren van bestaande informatie. Via een reeks praktijkgerichte cases, leert u verder te kijken dan de meest voor de hand liggende verklaringen. Dit proces helpt u om snel nieuwe leads en inzichten te genereren die verder geanalyseerd kunnen worden, waardoor u de kans krijgt om uw onderzoeksmethodieken aan te scherpen en te verfijnen.

  Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan gestructureerd brainstormen. Deze techniek is essentieel voor het genereren van hypothesen en wordt in groepsverband beoefend. Samen met uw medestudenten werkt u aan het creëren van scenario’s en het herkennen, begrijpen en oplossen van mogelijke onderzoeksproblemen.

  Met de aangereikte denkkaders en technieken, werkt u aan het opstellen van een doelgericht plan van aanpak. Dit plan is specifiek afgestemd op de onderzoeksmethoden en -middelen die cruciaal zijn voor het verder verdiepen en uitbreiden van uw scenario.

  Voor wie is deze opleiding ontwikkeld?

  Deze unieke opleiding biedt een uitstekende kans voor iedereen die zich bezighoudt, of in de toekomst bezig wil houden, met onderzoek in de ruimste zin van het woord. Of u nu werkt als particulier onderzoeker, bij de politie, financiële instelling of securityafdeling, de kennis en vaardigheden die u opdoet tijdens deze opleiding zijn zeer waardevol. Er is geen specifieke voorkennis of eerdere opleiding vereist, waardoor de opleiding toegankelijk is voor een breed publiek.

  De opleiding is echter ook waardevol voor diegenen die al enige ervaring hebben met onderzoek, maar hun expertise willen verdiepen en een geavanceerd begrip willen ontwikkelen van scenario- en hypothesevorming, vooral via onze eigen ontwikkelde methodieken van de SceneSee Methodiek en ScenarioRadar Analyse (SS/SR). Door een combinatie van theorie, praktijkgerichte cases en groepsdiscussies, biedt onze opleiding deelnemers de kans om niet alleen nieuwe vaardigheden te leren, maar ook om samen te werken en te leren van mede-professionals in een interactieve en uitdagende leeromgeving.

  Lesvormen: open, besloten of maatwerk
  Hoewel deze opleiding overwegend klassikaal wordt aangeboden, begrijpen wij dat u mogelijk in een besloten setting vragen wilt stellen vanwege de aard van uw werkzaamheden. Bij een minimum van twaalf deelnemers kunnen wij een besloten opleiding op onze locatie verzorgen. Daarnaast bieden we volledig op maat gemaakte opleidingen aan, gebaseerd op (delen van) deze module. We verstrekken graag een voorstel op maat.

  Al onze instructeurs zijn gescreend en hebben geheimhoudingsovereenkomsten afgesloten met diverse overheidsdiensten. Een specifieke geheimhoudingsovereenkomst voor uw organisatie of dienst is tevens mogelijk.

  Certificering & Erkenning
  Ons opleidingsinstituut is getoetst door en geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Deze module maakt deel uit van de erkende opleiding:

  Praktijkdiploma Particulier Onderzoeker

  Deze opleiding betreft een erkende registeropleiding welke is getoetst en geaccrediteerd. Voor meer informatie over de erkenning en registratie kunt u de bovenstaande opleiding selecteren. Na afronding van deze module ontvangt u het IACA-certificaat:

  Hypothesevorming en scenariodenken

  Onze opleidingen en diploma’s genieten brede erkenning en zijn hoog aangeschreven bij verschillende overheidsdiensten, alsook bij een wijd spectrum aan internationale organisaties buiten de overheid. Of u nu al werkzaam bent bij een dergelijke organisatie of juist een functie bij een van deze werkgevers nastreeft, onze OSINT-opleidingen vormen een waardevolle toevoeging aan uw cv.

  Opvolgende modules

  Als aanvullende opleiding kunt u kiezen voor een van de volgende opleidingen:

  Digitaal rechercheren

  Observatietechniek

  Registered Body Language Analyst

  Verhoor-, Interviewtechniek en Body Language

  Interviewspecialist voor Veiligheid en Integriteit op de Werkplek

  Particulier Onderzoeker (SVPB)

  UWVInternational Anti Crime Academy is een scholingspartner van het UWV.

  Aantal lesdagen

  Minimale vooropleiding

  Kosten opleiding

  Start opleiding