• cryptoAI
 • Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Laatste update: 01 mei 2024 

  International Anti Crime Academy BV (hierna verder: “IACA” of “wij”) is een besloten vennootschap welke zich richt op beroepsopleidingen op het gebied van (digitale) opsporing & veiligheid. Dit privacybeleid beschrijft hoe IACA als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt van personen die onze website bezoeken en onze diensten gebruiken, alsmede persoonsgegevens die worden verzameld van zakenpartners, enquêteresponsen of deelnames aan wedstrijden. 

  Toepassingsgebied en verwerking van persoonsgegevens

  Met “websites” bedoelen we anti-crime-academy.com en andere door IACA geëxploiteerde websites die naar dit privacybeleid verwijzen. Om u diensten te kunnen verlenen, moeten wij persoonsgegevens verwerken. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden om ons te assisteren bij het leveren van onze diensten. Als u niet bereid bent uw persoonsgegevens te verstrekken en deze te laten delen met derden zoals beschreven in dit privacybeleid, kan dit ertoe leiden dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. 

  Grondslag voor verwerking

  In de meeste gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Hoewel toestemming niet verplicht is, kan het uw toegang tot bepaalde diensten beperken als u ons niet toestaat uw persoonsgegevens te verwerken. 

  Websites van derden

  Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die niet door IACA worden beheerd. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te raadplegen om te begrijpen hoe met uw gegevens wordt omgegaan. 

  Verzameling van persoonsgegevens 

  Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding of contact met ons opneemt, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. We verzamelen ook gegevens over hoe u met onze diensten omgaat. Daarnaast kunnen wij informatie over u verkrijgen van onze zakenpartners of andere derden.

  Automatische gegevensverzameling

  We kunnen bepaalde gegevens automatisch ontvangen en verzamelen via website-analyses, informatie van uw internetbrowser wanneer u onze websites bezoekt en het gebruik van cookies. Dit kan persoonsgegevens omvatten die u identificeren, zoals uw naam en e-mailadres, maar ook andere niet-identificerende informatie. 

  Door u verstrekte gegevens 

  De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn; uw naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, bedrijf, afdeling, functie, branche, organisatielidmaatschappen, geografische regio en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. We verwerken en slaan ook gegevens op die verband houden met trainingsopdrachten, waaronder beoordelingsscores, registratie voor webcasts en evenementen, en uw gebruik van inhoud die op onze websites wordt aangeboden. 

  Wanneer u onze websites gebruikt

  We maken gebruik van verschillende technologieën om informatie van uw computer of apparaat te verzamelen en uw activiteiten op onze websites te volgen. De volgende typen informatie worden automatisch verzameld: dit omvat uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijden, de inhoud van cookies die uw browser heeft geaccepteerd en niet heeft verwijderd, verwijzende of exit-websiteadressen, internetprovider, datum/tijd, besturingssysteem, taal- en locatievoorkeuren, en systeemconfiguratie-informatie. 

  Cookies

  Tijdens uw bezoek aan onze websites kunnen wij een of meer cookies op uw computer of apparaat plaatsen om uw toegang tot onze site te vergemakkelijken en uw online ervaring te personaliseren. Deze cookies kunnen gerelateerd zijn aan tools zoals Google Analytics en soortgelijke technologieën. Via cookies verzamelen we ook automatisch informatie over uw online activiteiten op onze site, zoals de webpagina’s die u bezoekt en de koppelingen waarop u klikt. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

  Andere technologieën

  We maken gebruik van standaard internettechnologieën, zoals web beacons, session replay scripts en soortgelijke tools, om uw gebruik van onze websites te volgen. Web beacons, oftewel kleine grafische bestanden met unieke identificaties, hebben functies die vergelijkbaar zijn met cookies. In tegenstelling tot cookies die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zijn pixel tags onzichtbaar ingebed op webpagina’s. We gebruiken deze technologieën in combinatie met onze websites om gebruikersactiviteiten te volgen, advertenties te verbeteren, inhoud te personaliseren en te beheren, en gebruiksgegevens te verzamelen. Daarnaast kunnen we deze technologieën gebruiken in HTML-e-mails om e-mailresponscijfers, e-mailweergaven en het doorsturen van e-mails te monitoren. Session replay software scripts geven gebruikersinteracties met de websites weer, zoals toetsaanslagen, muisbewegingen en -klikken, navigatie binnen webpagina’s en over de websites, interacties met menu’s, banners, formulieren en velden. Door onze websites te gebruiken, stemt u in met de verzameling en openbaarmaking van deze informatie. 

  Informatie verzameld van andere bronnen

  In gevallen waarin uw werkgever uw opleiding sponsort en uw persoonsgegevens met ons deelt, fungeert IACA als verwerkingsverantwoordelijke naast uw werkgever. We werken samen met uw werkgever om verzoeken met betrekking tot gegevensrechten af te handelen. Uw gegevens en trainingsresultaten zullen worden gedeeld met uw werkgever en we zullen de informatie verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. 

  Hoe we persoonsgegevens gebruiken 

  We gebruiken de over u verzamelde persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de context waarin ze worden verzameld. 

  De informatie die over u wordt verzameld, wordt als volgt gebruikt: 

  • Levering van de gevraagde diensten 
  • Beheer van uw account en verlening van klantenondersteuning   
  • Uitvoeren van onderzoek en analyse om uw gebruikspatronen en interesses in onze diensten, inhoud en producten, alsmede aanbiedingen van andere partijen, te begrijpen 
  • Communicatie met u per e-mail, post, telefoon, onze websites, applicaties en/of mobiele apparaten over producten, diensten of middelen die voor u van belang kunnen zijn, hetzij van ons of andere derden 
  • Handhaving van onze voorwaarden 
  • Bedrijfsbeheer en uitvoering van functies die aan u zijn beschreven bij het verzamelen van de gegevens 
  • Naleving van wettelijke verplichtingen 
  • Incidentele meldingen over speciale verkopen of diensten om uw IACA-ervaring te personaliseren (u kunt zich op elk moment afmelden) 
  • Verwerking van betalingen voor aankopen of verkopen op onze websites, preventie en detectie van potentiële frauduleuze transacties, en algemeen bedrijfsbeheer 
  • Onderzoek en ontwikkeling: we kunnen persoonsgegevens analyseren om onze cursussen, trainingsmaterialen, onderwijsmethoden en ons algemene onderwijsaanbod te verbeteren 
  • Werving en aanstelling: in gevallen waarin personen solliciteren naar een baan of instructeursfunctie bij IACA, kunnen we persoonsgegevens verzamelen voor werving, evaluatie en indiensttredingsdoeleinden 
  • Bedrijfsvoering: we kunnen persoonsgegevens gebruiken voor interne administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van records, boekhouding, audits en het beheren van contractuele relaties 

  Bewaren van persoonsgegevens 

  We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten te verlenen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor persoonsgegevens die wij verwerken namens zakenpartners of werkgevers, gebeurt de bewaring in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met hen. 

  Openbaarmaking van persoonsgegevens

  We delen of maken uw persoonsgegevens bekend onder de volgende omstandigheden: 

  Geautoriseerde dienstverleners: 

  We schakelen derde dienstverleners in om verschillende functies uit te voeren, zoals orderafhandeling, betalingsverwerking, levering van materialen, telefoondienst, klantenservice, marketing, bedrijfs- en verkoopondersteuning en ondersteuning van de website. Deze dienstverleners kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun aangewezen functies, maar mogen de informatie niet delen of gebruiken voor andere doeleinden. IACA verkoopt uw persoonsgegevens niet commercieel aan derden. Daarnaast delen we persoonsgegevens ook met externe partijen zoals exameninstituten en certificerende instanties, die deze gegevens nodig hebben om deelname aan examens en certificeringstrajecten mogelijk te maken en te valideren. Deze externe partijen zijn ook gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen en mogen de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

  Co-organisatoren: 

  Bepaalde IACA-trainingen worden mede georganiseerd door externe organisaties. Wanneer u zich registreert voor een evenement, kan de mede-organiserende organisatie met uw uitdrukkelijke toestemming toegang krijgen tot uw registratiegegevens.  

  Zakenpartners: 

  Met uw toestemming kunnen we, wanneer u aankopen doet of deelneemt aan promoties aangeboden via onze websites, persoonsgegevens delen met de bedrijven waarmee we samenwerken om u deze diensten te bieden.  

  Bedrijfsoverdrachten: 

  In geval van een daadwerkelijke of voorgenomen fusie, verkoop, overdracht van activa, overname, financiering, herstructurering, faillissement of soortgelijke gebeurtenis die alle of een deel van onze activiteiten betreft, kunnen we persoonsgegevens bekendmaken en/of overdragen als onderdeel van een dergelijke transactie. Dit omvat het uitvoeren van gerelateerde due diligence zoals toegestaan ​​bij wet. 

  Bescherming van onze rechten: 

  We kunnen persoonsgegevens bekendmaken als we denken dat dit nodig is om te reageren op claims die tegen ons zijn ingediend, te voldoen aan juridische procedures (zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen), onze overeenkomsten en voorwaarden af te dwingen of te beheren, fraude te voorkomen, risico’s te beoordelen en onderzoeken uit te voeren, en de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, klanten en anderen te beschermen. 

  Andere situaties: 

  We kunnen uw gegevens ook bekendmaken wanneer dit wettelijk vereist is, in reactie op een gerechtelijk bevel of om misdrijven te voorkomen of op te sporen. 

  Geanonimiseerde en niet-persoonlijke informatie: 

  Onder de in dit Beleid beschreven omstandigheden kunnen we geaggregeerde en niet-persoonlijke informatie die we verzamelen delen. Wanneer we persoonsgegevens anonimiseren, hebben we de nodige maatregelen genomen zoals vereist door de wet om ervoor te zorgen dat de geanonimiseerde gegevens niet kunnen worden gekoppeld aan een individu of klant. We bewaren en gebruiken dergelijke gegevens alleen in geanonimiseerde vorm en zullen niet proberen de gegevens te herleiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan. 

  In het algemeen kunnen we voor de bovengenoemde doeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens bekendmaken: 

  • Naam, contactgegevens en andere identificatiegegevens 
  • Klantengegevens 
  • Beschermde classificaties 
  • Commerciële informatie   
  • Gebruiksgegevens 
  • Audio, video en andere elektronische gegevens 
  • Onderwijsinformatie 
  • Profielen en afgeleide gegevens 

  Uw privacyrechten 

  Toegang tot uw informatie: 

  U kunt uw persoonsgegevens bijwerken door contact met ons op te nemen.  

  Wissen, rectificatie of overdracht van uw gegevens: 

  U hebt het recht om te verzoeken om het wissen, rectificeren of overdragen van uw gegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via info@anti-crime-academy.com. We zullen uw verzoek snel behandelen, maar houd er rekening mee dat we bepaalde informatie om juridische redenen moeten bewaren. 

  Afmelden: 

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming delen, tenzij dit noodzakelijk is om u diensten te verlenen. U kunt zich op elk moment afmelden voor niet-essentieel gebruik van uw gegevens door de “Afmelden”-link te volgen in de voettekst van onze communicatie of op onze websites. U kunt ook contact met ons opnemen voor verdere assistentie. Houd er rekening mee dat u, zelfs als u zich afmeldt voor promotionele communicatie, zakelijke e-mails en meldingen kunt blijven ontvangen. 

  Aanvullende informatie voor inwoners van bepaalde rechtsgebieden: 

  Voor inwoners van de Europese Unie / Europese Economische Ruimte: 

  Als u woonachtig bent in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, is ons gebruik van uw gegevens onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de specifieke context waarin we ze verzamelen, zoals hierboven beschreven. Onder de AVG hebt u verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, rectificatie, wissen of overdracht van uw gegevens. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en bij onze Functionaris Gegevensbescherming als eerste contactpunt.   

  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@anti-crime-academy.com. Wees u ervan bewust dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden buiten de EU/EER. We zullen passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen. 

  Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk: 

  Als u woonachtig bent in het Verenigd Koninkrijk, is ons gebruik van uw gegevens onderworpen aan de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (UK GDPR) en de Britse Data Protection Act 2018. De wettelijke grondslag en uw rechten zijn grotendeels gelijkwaardig aan die onder de AVG voor EU/EER-inwoners, zoals hierboven beschreven. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO) als toezichthoudende autoriteit in het VK. 

  Voor inwoners van andere landen buiten de EU/EER/VK: 

  Voor inwoners van andere landen buiten de EU/EER zullen we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in uw land van verblijf. We zullen de algemeen aanvaarde beginselen van gegevensbescherming in acht nemen, waaronder het verzamelen van alleen noodzakelijke gegevens, het gebruik van gegevens voor legitieme doeleinden, het waarborgen van accurate en actuele gegevens, het beperken van de gegevensopslag tot de vereiste periode, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en het respecteren van uw privacy rechten. 

  Neem contact met ons op via info@anti-crime-academy.com als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in uw specifieke rechtsgebied. We zullen u van de benodigde informatie voorzien en eventuele aanvullende stappen ondernemen om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. 

  Gegevens van kinderen 

  Wanneer IACA persoonsgegevens verzamelt van of over kinderen jonger dan 16 jaar, vragen we passende ouderlijke toestemming om hun gegevens te verwerken. Het is belangrijk op te merken dat de producten en diensten van IACA niet gericht zijn op kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, noch verstrekken we dergelijke gegevens aan derden. Als we er achter komen dat we persoonsgegevens hebben ontvangen van iemand jonger dan 16 jaar, zullen we stappen ondernemen om die gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Als u vermoedt dat IACA persoonsgegevens heeft verzameld van personen jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@anti-crime-academy.com.

  Beveiliging 

  We begrijpen het belang van het beschermen van uw persoonsgegevens en nemen passende maatregelen om ze te beveiligen. Het is echter belangrijk te beseffen dat het internet een wereldwijd communicatieplatform is dat niet immuun is voor bedreigingen, virussen en ongeoorloofde toegang. Hoewel we ernaar streven de beveiliging van uw persoonsgegevens te allen tijde en onder alle omstandigheden te waarborgen, kunnen we geen absolute beveiliging garanderen. 

  Contact 

  Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door International Anti Crime Academy BV, neem dan contact met ons op via: 

  International Anti Crime Academy BV   

  Ericssonstraat 2 

  5121 ML Rijen 

  info@anti-crime-academy.com 

  We zullen uw vragen beantwoorden en verzoeken naar beste vermogen behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetten en -regelgeving. 

  IACA COOKIEVERKLARING 

  Versie: 1 mei 2024 

  Deze Cookieverklaring geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies en soortgelijke technologieën die worden gebruikt op anti-crime-academy.com, en andere domeinen beheerd door International Anti Crime Academy BV (gezamenlijk aangeduid als “IACA”). 

  Definitie van een cookie: 

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw apparaat overzenden om informatie over uw websitegebruik op te slaan en soms te verzamelen. Deze informatie kan details bevatten zoals de tijd die u op websites doorbrengt, bezochte pagina’s, taalvoorkeuren en andere verkeergegevens. Wij gebruiken deze informatie voor beveiligingsdoeleinden, om de navigatie te verbeteren, de weergave van informatie te verbeteren, gebruikerservaringen te personaliseren en apparaten te herkennen om het websitegebruik te vergemakkelijken. Daarnaast verzamelen we statistische gegevens over websitegebruik om het ontwerp en de functionaliteit te verbeteren, inzicht te krijgen in gebruikspatronen en gerelateerde vragen op te lossen.

  Er bestaan verschillende soorten cookies, waaronder: 

  • First-party cookies, rechtstreeks door IACA geplaatst 
  • Third-party cookies, geplaatst namens ons door adverteerders en data-analysebedrijven 
  • Sessiecookies, die alleen actief blijven zolang uw browser open is en automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit 
  • Permanente cookies, die ook na het sluiten van uw browser blijven bestaan, bijvoorbeeld om uw apparaat te herkennen wanneer u uw browser opnieuw opent 

  Gebruikte soorten cookies: 

  De volgende lijst beschrijft de verschillende soorten cookies en soortgelijke technologieën die mogelijk op onze websites worden gebruikt. Waar third-party cookies worden gebruikt, wordt een link naar het cookiebeleid van de respectieve derde partij gegeven. Als er via cookies persoonsgegevens (gegevens die u als individu identificeren of aan een identificeerbaar individu zijn gerelateerd) worden verzameld, is onze Privacyverklaring van toepassing en vormt een aanvulling op deze Cookieverklaring. 

  Strikt Noodzakelijke Cookies: 

  Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website en kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal ingesteld als reactie op door de gebruiker uitgevoerde acties die een specifieke dienst vragen, zoals het instellen van privacyvoorkeuren, aanmelden of het invullen van formulieren. Hoewel u de optie hebt uw browser zo in te stellen dat deze cookies worden geblokkeerd of u hierover wordt gewaarschuwd, kunnen bepaalde delen van de site dan mogelijk niet goed werken. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. 

  Statistiek Cookies: 

  Deze cookies stellen ons in staat het aantal bezoeken en verkeersbronnen bij te houden en te analyseren om de prestaties van onze website effectief te kunnen meten en verbeteren. Ze geven waardevolle inzichten in de populariteit van specifieke pagina’s en de navigatiepatronen van bezoekers. Alle gegevens die door deze cookies worden verzameld, zijn geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, kunnen wij niet vaststellen of u onze website hebt bezocht en kunnen de prestaties ervan niet worden gemonitord. 

  Marketing Cookies: 

  Deze cookies kunnen via onze site door onze advertentiepartners worden ingesteld. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Ze slaan geen persoonsgegevens rechtstreeks op, maar zijn gebaseerd op het uniek identificeren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte advertenties ervaren. 

  Naam CookieBronVervaltijd TypeDomein
  CookieConcentanti-crime-academy.com1 jaar Noodzakelijkconsent.cookiebot.com
  wpEmojiSettingsSupportsanti-crime-academy.comSession Noodzakelijkanti-crime-academy.com
  jotStoragecdn02.jotfor.msPersistent Noodzakelijkcdn02.jotfor.ms
  guestjotfor.ms30 dagen Statistiekjotfor.ms
  JOTFORM_SESSIONjotfor.ms30 dagen Statistiekjotfor.ms
  guestjotform.com30 dagen Statistiekjotform.com
  JOTFORM_SESSIONjotform.com30 dagen Statistiekjotform.com
  _gaanti-crime-academy.com2 jaar Statistiekwww.googletagmanager.com
  _ga_#anti-crime-academy.com2 jaar Statistiekwww.googletagmanager.com
  tdwww.googletagmanager.comSession Statistiekwww.googletagmanager.com
  userRefererjotfor.ms30 dagen Marketingjotfor.ms
  userRefererjotform.com30 dagen Marketingjotform.com
  jotStoragecdn01.jotfor.msPersistent Noodzakelijkcdn01.jotfor.ms

  Hoe kan ik cookies beheren?

  U hebt de vrijheid om te kiezen of u cookies al dan niet accepteert. Om uw cookievoorkeuren bij te werken, klikt u op de knop ‘Toestemming intrekken’. 

  Updates van onze Cookieverklaring

  We kunnen deze Cookieverklaring periodiek wijzigen. Raadpleeg de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan deze pagina om de meest recente herziening te bepalen. In geval van significante wijzigingen in deze Cookieverklaring zullen wij u daarvan op de hoogte stellen tijdens uw eerstvolgende bezoek aan een van onze websites. 

  Contact en opmerkingen

  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Cookieverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@anti-crime-academy.com. 

  Privacyverklaring-en-Cookieverklaring-05-2024.pdf